Børnehænder i sanden

Takster

Her kan du se gældende takster

Fritidsklubber 475 kr. pr. måned
Gebyr ved for sen betaling 250 kr.

SØSKENDERABAT:

Familier/hustande med mere end et barn i dagtilbud eller FFO skal betale fuld pris for det dyreste barn og 50% af taksten pr. efterfølgende barn.

FRIPLADSER:

Ansøgning om hel eller delvis økonomisk friplads skal søges via www.furesoe.dk/selvbetjening - den digitale pladsanvisning.

Økonomisk friplads kan bevilges, hvis husstandens aktuelle indkomst (særlig beregning) ikke over-stiger 509.699 kr. (gældende fra 1.1.2015). Er der mere end et hjemmeboende barn under 18 år, forhøjes grænsen med 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige forsørgere får et fradrag på 57.407 kr. 

BETALINGEN:

Betalingen sker forud. Den sidste rettidige betalingsdag fremgår af giroopkrævningskortet, og er normalt omkring den 1. i måneden.
Hvis girokort ikke modtages, bedes du straks kontakte Pladsanvisningen. Ønsker du at betale via BS, skal du rette henvendelse til dit pengeinstitut.
Ved manglende eller for sen betaling lægges et gebyr på 250 kr. til næste måneds opkrævning. Ved manglende indbetaling sendes opkrævningen efter 1. rykker til kommunens opkrævningsafdeling. Efter udsendelse af 2. rykker og fortsat manglende betaling, sender opkrævningen restancen til inddrivelse hos SKAT. SKAT kan bl.a. foretage 100% modregning i børnefamilieydelsen og overskydende skat. 

UDMELDELSE:

Rettidig udmeldelse skal ske til INSTITUTIONEN eller via www.furesoe.dk/selvbetjening - den digitale pladsanvisning med én måneds varsel til den 1. i en måned.

OVERFLYTNING:

En overflytning fra en institution til en anden, kan ikke kombineres med en ud- og indmeldelse, men betragtes som et fortsat institutionsforløb.


HENVENDELSE til Furesø Kommune:

Åbningstider:
Personlig henvendelse * Telefontider
Mandag til onsdag
09.00 – 14.00 * 08.00 – 15.00
Torsdag 10.00 – 18.00 * 10.00 – 18.00
Fredag 09.00 – 12.00 * 08.00 – 12.00Furesø Kommune, Center for Dagtilbud og Skole, Stiager 2, 3500 Værløse

Læs mere på Furesø kommunes hjemmeside her 
 
 Sidst opdateret 23. februar 2016

» Kontakt

Fritidsklubben Solbjerggård

Kirke Værløsevej 62
3500  Værløse
Tlf.: 72 35 78 40

Åbningstider:

Mandag-fredag: 14:00 - 17:00

I skolernes ferie dog 9.00 - 17:00